/Webb/app/

Herrtorps Qvarn

Gjordes 2017

med CSS, PHP

i samarbete med Albin Johansson och Julia Palm

Herrtorps Qvarn är, som namnet antyder, en gammal kvarn i Västsverige. Den är också ett hotell och en restaurang, och på sommaren finns där flertalet utomhusaktiviteter att ta del av. Herrtorps Qvarns hemsida var föråldrad, och behov fanns av en ny, funktionsduglig och responsiv sådan. Uppdraget gavs till mig och två medstudenter.

Huvudutmaningen med detta projekt var att behålla Qvarnens grafiska identitet så gott det gick i översättningen till en modern, praktisk hemsida. Där behövdes även en ny informationsarkitektur, då besökare berättat att de haft svårt att hitta vad de sökte. Mycket på den gamla hemsidan stämde inte heller med det grafiska språk Herrtorps Qvarn talade i övrigt, vilket innebar att vi fick studera tryckt material mer än den befintliga sidan. Resultatet blev en ren, tydlig design men med tydliga inslag av Qvarnens jordnära, naturliga grafiska språk.

Herrtorps Qvarns hemsida kan besökas via denna länk.

Read more

Liknande projekt

Se alla projekt