/Webb/app/

/Kampanjer/

Underflow

Gjordes 2018

med Javascript, Adobe After Effects, Illustrator, InDesign, XD

Underflow är titeln på en nutida affischutställning som hålls i Antwerpen, med kreatörer som målgrupp. Jag fick i uppdrag att skapa en poster och marknadsföring inför utställningen, där motivet är ett resultat av en experimentell process. Jag valde att skapa grafik genom Javascript-experiment. De är delvis slumpmässigt genererade, vilket var både roligt och befriande att jobba med. Jag ville dela med mig av detta till målgruppen, mer än att bara visa upp resultatet som ett statiskt motiv. Därför skapade jag en under-utställning som en del av kampanjen.

Denna utställning heter Under It All, och är en interaktiv upplevelse. Deltagaren kliver in i ett rum som är lagt i totalt mörker, med undantag av ledljus, och skinande, rörlig grafik som projiceras på väggarna. Deltagaren kan sitta ned och betrakta projektionerna, eller förändra eller byta ut dem genom att interagera med en skärm i rummet. På skärmen finns 6 sidor att bläddra emellan och förändra. De representerar de fyra väggarna, taket och golvet. Om användaren täcker hela skärmen med grafik kan överlappningar ske med de andra sidorna. Applikationen på skärmen är designad för att tillåta slumpmässiga effekter, och uppmuntrar att släppa på kontrollen. En annan viktig aspekt är begränsningar; till exempel kan inte färgen ändras. Resultatet är menat att vara en samspel mellan svart mörker och vitt ljus. I rummet spelas ett ambient-soundtrack, och dess hastighet och intensitet beror på animationernas genomsnittliga hastighet. Detta är menat att reflektera stämningen i rummet, och de senaste skaparnas vision.

Under It All kan potentiellt flyttas var som helst. Utställningen är menad att starta konversationer kreatörer emellan; om process, kontroll och icke-kontroll, kod-genererat arbete eller vad annat som helst som upplevelsen ger upphov till. En diskussion om vad som finns där under.

Read more

Liknande projekt

Se alla projekt